Projektek

Duna Kápolna

A Duna folyamatosan vándorol országokon, városokon át. A Duna Kápolna az állandóan mozgásban lévő víz számára biztosít stabil, a városi környezethez alkalmazkodó megállóhelyet. A torony formájú épület horganyzott bádoglemezből készül; a tetején, a Duna vizén imbolygó toronysisak úszik. A stabil építmény és a mozgó víztömeg viszonyát jelzi a fém felületén megjelenő, a víz finom mozgásából eredő fény-árnyék játék is. 

A kápolna tíz szegmensből áll, jelképezve a tíz országot, amelyeket útja során a Duna összeköt. A folyó egyirányú mozgása miatt az országok látszólag hierarchikusan követik egymást, és erre utal a toronyszerű forma is. De az egységek egymásra építése másfajta összefüggés-rendszert is érzékeltet: bár a folyam hossza országonként változó, az egymás és a közös világ iránti felelősség ez alapján nem arányosítható. A folyóvíz sem áll meg a Duna torkolatánál.