09.28- 10.24
Kiállítás

Vakáció

Helyszín: Patyolat
1082 Budapest, Baross u. 85.

Az Y generációs, fiatal művészek számára a bizonytalanság meghatározó tapasztalat. A kiállítás egy olyan utópisztikusnak tűnő térbe való belépésre buzdít, amelyben a művész „munkakörének“ nem alapfeltétele, hogy részt vegyen a tekintélyelvű hatalmi játszmák mentén folytatott párbeszédben. Az elmúlt évek kultúrpolitikai intézkedései ugyanis nemcsak megnehezítik a pályakezdők helyzetét, hanem folyamatos reaktív állapotba is kényszerítik őket. Ez az állandó küzdelem pedig kimerítő, kemény munka, melynek során az egyéni képességek és kreatív energiák alárendelődnek annak, amivel szemben meghatározzuk magunkat. A kiállítás az önazonosság, a művészetben rejlő öröm, a játékosság, az összetartás és a szabad gondolkodás szerepét hangsúlyozza a társadalmi-politikai problémákkal szembeni ellenállásban.

A vakáció – vagyis a szabadidő eltöltésének intézményesült formája –, mint hívószó, ez esetben nem a „semmittevésre”, a munka rendjének átmeneti felfüggesztésére, és nem is a felelősségek terhe alóli menekülés állapotára utal. Ellenkezőleg: a szabadidőre olyan életmódkísérletként tekintünk, amely lehetőséget teremt arra, hogy felkutassunk és kifejlesszünk alternatív stratégiákat, amelyek révén kibújhatunk a rendszer alkotta szabályok alól.

A kiállítás olyan ideális jövőt vizionál, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy a művészeti gyakorlat és gondolkodás olyan eszközkészlet, amely önmagában alkalmas arra, hogy felforgassa és kritikus megvilágításba helyezze a fennálló hatalmi struktúrákat.

A kiállítás a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) és az OFF-Biennále Egyesület együttműködésében valósult meg.