09.30- 11.05
Aki bújt, aki nem Kiállítás

kiállítás

Helyszín: acb Galéria
1068 Budapest, Király u. 76.

Gróf Ferenc című egyéni kiállítása az emberi test és különböző írásképek viszonyát vizsgálja az elmúlt egy évben készült, tipográfiai kísérletekből született munkákból építkezve. Xenográfia - talán ezzel a kifejezéssel lehetne leginkább leírni Gróf munkamódszerét. Az eredeti görög xenos kifejezés egyszerre jelenthet vendéget és befogadót, idegent és barátot, ahogy a gráphō ige jelentése is többes: rajzol, ír, karcol. A spirituális hagyomány szerint a xenográfia olyan nyelven való írást jelent, amit az illető egyáltalán nem ismer.  Morus Tamás ötszáz évvel ezelőtt publikált Utópiájának kezdőlapjain egy imaginárius ország térképe mellett egy utópikus ábécét láthatunk. Új világ, új ember, új írásrendszer: Utopiensium Alphabetum. Mit tár fel a modern betűtípusok hierografikus eredete? A kiállítás címét adó karakter, az „alul pontos x”, a kiterjesztett latin ábécé része, egyes már kihalt nyelvek írásrendszerében, illetve transzliterációkban használatos, de akár piktogramként is értelmezhető, a zuhanó ember szimbólumaként. A bemutatásra kerülő munkák rendezési elve a korai modernitás anatómiai színházainak struktúráját követi. A boncasztalon betűtestek hevernek, egy újragondolandó utópia szövegének ékezetei, központozási jelei.


Támogatók: Budapesti Francia Intézet

A kiállítás az acb Galéria és az OFF-Biennále Egyesület együttműködésében valósult meg.

Részt vevő művészek: Gróf Ferenc

Részt vevő kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapatanyitva tartás: kedd–péntek: 14:00–18:00 vagy előzetes bejelentkezéssel

Kapcsolódó programok:

X̣, megnyitó - 09.30 2:00

Aki bújt, aki nem program