Projektek

RomaMoMA

Roma Kortárs Művészeti Múzeum nem létezik. De milyenek kellene lennie, ha mégis volna? Milyen műveket mutasson be és kinek? Milyen elvek mentén építse fel a gyűjteményét? Hogyan viszonyuljon a már meglévő roma gyűjteményekhez és a roma kulturális örökséghez?  Miként beszéljen a roma reprezentáció sztereotip megnyilvánulásairól, az önreprezentáció lehetséges csapdáiról? Szükség van-e egyáltalán Roma Kortárs Művészeti Múzeumra, és valóban ez lenne a megfelelő elnevezés? 

A RomaMoMA kortárs művészeti projekt egy jövőbeli Roma Kortárs Művészeti Múzeumról kezdeményez közös gondolkodást hazai és nemzetközi, roma és nem roma képzőművészek, kulturális szakemberek, társadalomtudósok, civilek bevonásával. A RomaMoMA a European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) és az OFF-Biennále Budapest kezdeményezése, és kortárs művészeti projektként az érintett közösségek bevonásával, a közös gondolkodás és vita, valamint a kortárs művészet kritikai és diszkurzív lehetőségeit kihasználva „hozza létre” („prefiguratív” módon) saját magát: egy elképzelt és mégis valóságos teret, ahol a roma művészetek és művészek is otthonra találnak. A címben szerepelő utótag, a „MoMA” (Museum of Modern Art) a művészeti múzeumok prototípusára utal, a múzeumok kanonizációs folyamatokban betöltött uralkodó szerepét, és a múzeumi gyűjteményekben a kisebbségi csoportok önreprezentációjának hiányát hangsúlyozza. 

A RomaMoMA ugyanakkor nem csak Magyarországon kíván dialógusba kerülni a fent említett szereplőkkel: ahogy a roma identitás is átlép az európai nemzetállamok határain, úgy a projekt maga is a nemzeteken átívelő párbeszédet szorgalmazza. Ugyanakkor a RomaMoMA – bár nem kapcsolódik semmiféle állami vagy pártpolitikai programhoz – politikai állásfoglalás. A múzeum kérdése nem a roma közösség magánügye, az erőforrások újraelosztásáról, és a társadalmon belüli hatalmi viszonyok átformálásáról szól. Nem az intézmény megvalósulása, hanem az elképzelés „aktusa” kerül fókuszba. A diszkurzív és performatív folyamat, amelynek során minden érintett bevonásával vitatjuk meg a „múzeum” kérdéseit: a gyűjteményezési stratégiát, a kiállítási gyakorlatot vagy a művészetpedagógiai módszertant, és hogy milyen képet közvetítsen a múzeum a romákról, és ennek milyen hatása lehet az érintett (kisebbségi és többségi) közösségekre. A RomaMoMA emellett különös figyelmet szentel a fiatal közönség megszólítására is, saját módszertant fejlesztve a roma/nem-roma társadalmi párbeszéd megerősítésére.

A projekt a konkrét múzeumi elképzelés megvalósítása helyett különböző programok (kiállítás, filmvetítés, performansz, workshop stb.) összekapcsolásával, nomád, rugalmas intézményi működést modellez, amely a kortárs művészet eszközeivel tesz fel kérdéseket és fogalmaz meg állításokat. Mindezt igyekszik összhangba hozni a 21. századi múzeumi megközelítésekkel, amelyek a társadalmi szerepvállalást a múzeumi elbeszélések, a kulturális örökség és a kortársiasság viszonyainak újragondolására is kiterjesztik. Bár a bemutatott művek egyéni hangon járulnak hozzá az elképzelés teremtő aktusához, közös bennük az igény az elbeszélésére, megszólalásra és a párbeszédre; és közös a nyersanyaguk is: a kortárs (magyar) társadalom.


A RomaMoMA projekt az ERIAC-kal  egy többéves együttműködés keretén belül jön létre. 

További információ: What is RomaMoMa, RomaMoMa blog

Részt vevő kurátorok: Szász Anna Lujza

Köszönet: András Edit, Bak Árpád, Bencze Péter, Bernáth Gábor, Bogdán Mária, Böhler Nóra, Csikós Marina, Daróczi Ágnes, Dékei Kriszta, Fedorkó Boglárka, Fris E. Kata, Jávor Anna, Jónás Etelka, Junghaus Tímea, Kalla Éva, Káli-Horváth Kálmán, Kovács Éva, Kőszegi Edit, Krolikowksi Darius, Delaine LesBas, Molnár István Gábor, Petrik Tímea, Nihad Nino Pušija, Raatzsch Jenő André, Révész Emese, Rézműves Melinda, Róka Enikő, Sugár János, Suha Nikolett, Szuhay Péter

Program kurátorok: György Eszter, Pócsik Andrea, Szász Anna Lujza, Szűcs Teri

Lektorok: Baczoni Márk, Adele Eisenstein

Partnerek: ERIAC, CEU Romani Studies Program, BTM – Budapesti Történeti Múzeum, Kesztyűgyár Közösségi Ház, Everybody Needs Art, KuglerArt Szalon, FROKK (Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ)

Támogatók: Az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával, Budapest Főváros, Goethe Intézet

Kapcsolódó programok:

18:00| 06.08

Közösen kihordani

BTM - Budapesti Történeti Múzeum