Art Mediation

DO IT YOURSELF!

If you are interested in the programs offered by OFF-Biennale and would like to try them with your students, you are in the right place. Clicking on the link takes you to the descriptions of the various projects and some educational materials that aid your mediation activity. If you have a school group or class that you would like to bring to any of the project spaces, or if you would like to integrate any of the art projects into your online educational activity, do not hesitate to contact us. E-mail: offmediacio@gmail.com
A foglalkozás pedagógiai célja, hogy a résztvevők közös megélési pontokat találjanak egy általuk választott téma kapcsán és ezzel egy absztrakt fogalmat számukra érvényes jelentésekkel töltsenek meg. A foglalkozás során az együttműködési és az absztrakciós készség, illetve a közösségi alkotás kap nagy hangsúlyt. A foglalkozások során arra keressük a választ, hogy milyen szerepet tölt be a zene az éle- tünkben, hogy a minket körülvevő popkultúra mennyiben határozza meg a gondolkodásun- kat és viszonyulásunkat bizonyos témákkal, absztrakt fogalmakkal kapcsolatban, mennyi- re látjuk viszont a saját valóságunkat, élményeinket az általunk hallgatott zenékben és mi történik, ha a saját közösségünk élményei kapcsán írjuk át a jól ismert dalokat. A foglalkozásterv kidolgozói: Varsányi Szirének: Ferenczy Dóra, Kállay Eszter, Szántó Rita, Szári Laura, Takács Diána, Tóth Eszter Célcsoport: 14 éven felülieknek ajánlott Tanulási területek: ének-zene, kreatív írás, társadalomismeret, önismeret, önkifejezés
A foglalkozásterv OMARA [Oláh Mara (1945-2020) roma származású festőművész] munkásságához kapcsolódik, a cél az, hogy mozgással és alkotással, valamint egy művészeti technika elsajátításával kiegészítve kisebb korosztály is ismerkedni tudjon a világhírű roma képzőművész alkotói attitűdjével, művészetszemléletével. A foglalkozásterv segítséget/inspirációt nyújthat vizuális pedagógusoknak, vagy akár szülőknek, akik szívesen beszélnének kortárs roma képzőművészetről az iskolai csoportjának/gyermekeinek. A foglalkozás online, vagy akár offline verzióban is kivitelezhető. A foglalkozásterv kidolgozói: FUTRINKA - mozgás és alkotás gyerekeknek, Tillmann Hanna képzőművész, grafikus és Pethő Anikó tanácsadó szakpszichológus Célcsoport: 8-12 évesek Tanulási területek: testtudat, önismeret, empátia, mentális egészség, lelki ellenállóképesség, rezíliencia
A foglalkozás az Aerocene: Museo Aero Solar projekthez, de akár tágabban az idei OFF-Biennálé LEVEGŐT! felkiáltásához is kapcsolódik. A foglalkozás célja a kritikai gondolkodás fejlesztése élmény alapú, non-formális drámapedagógiai eszközökkel, illetve a diákok aktív részvételre ösztönzése és kreativitásuk fejlesztése a drámajáték segítségével. A foglalkozásterv kidolgozói: Hajdú Fanny, Nyáry Pál Célcsoport: középiskolások/fiatal felnőttek Tanulási területek: kritikai gondolkodás, együttműködés, közösségi döntéshozás, média, médiatudatosság, kreativitás, kifejezőkészség
A játék gondolkodásra indít a klímaválságról és annak lehetséges következményeiről a képzeletünk és a valóság elemeinek ötvözésével. A foglalkozás a kiállítást összefogó kulcs-fogalmakat vezeti be az extrodaesia encyclopedia szövegein keresztül. A foglalkozás 3 hosszabb feladat egységből áll, így elsősorban középiskolai duplaóra keretében, vagy iskolán kívüli foglalkozásként célszerű megvalósítani. A foglalkozásterv kidolgozója: Poór Dorottya, képzőművész. Az Átváltozó Egyesület tagjaként Apokalipszis Tréningeken foglalkozott a szabad képzelődés kooperatív felhasználási lehetőségeivel. Célcsoport: 14 + Tanulási területek: kreatív írás, együttműködés, összpontosítás, természettudomány, kortárs irodalom
Az AUW méhmegfigyelő állomása köré Cseh Andris, File Csilla és Makkai Dániel terveztek egy több állomásos játékot, amely inspiráló lehet környezetismeret/biológia tanároknak, természetkedvelő csoportoknak is. A foglalkozás valójában egy - az AUW méhmegfigyelő építmény környezetében elképzelt - lazán instruált felfedező sétát ír le, egy hat állomást magában foglaló szabadtéri pályán. A pályát végigjárva a résztvevők betekintést nyerhetnek a méhek rejtélyes világába. Elképzelésünk szerint ez a játékötlet adaptálható más természeti környezethez is, a lényeg az AUW méhmegfigyelési szellemiségének átörökítése- Célcsoport: 6+, mindenki. Tanulási területek: környezetismeret, biológia, testnevelés, környezetkultúra, vizuális kultúra.