Élménypedagógia

KONCEPCIÓ

Játszani is engedd A Levegőt! művészeti projektjeinek meghatározó része a demokratikus tudásmegosztás, a kritikai szemlélet, a közösségi alapokon nyugvó alkotói stratégiák, így a mediációs programok és az élménypedagógiai foglalkozásaink is ezekhez az alapelvekhez illeszkednek. Missziónk, hogy a kortárs képzőművészetet ne valami nehezen értelmezhető, valóságtól elrugaszkodott és szűk társadalmi réteget foglalkoztató területként láttassuk. A mediáció kihívása éppen az, hogy megmutassa, miként segít a kortárs művészeti eszköztár a közös ügyeinkről való gondolkodásban, illetve milyen kreatív kutatási és problémamegoldási kísérletekre ad lehetőséget az alkotói szabadság. Az OFF-Biennále 2021-es projektjei olyan társadalmi, ökológiai kérdésekre reflektálnak, amelyek a fiatalabb generációk után kiáltanak. A mesterséges intelligencia, a digitális hálózatok, az ökológiai lábnyom, a fogyasztói kultúra kritikája, valamint a szabadság, a közösségiség, az identitáskeresés megélésének vélt vagy valós lehetőségei mind olyan hívószavak, amelyeket a felnövekvő generációval közösen kell értelmezni, darabokra szedni, jobbra-balra forgatni, eljátszani. Idei témánkat az elmúlt év nehézségei különösen aktuálissá tették. A közösségi helyzetek digitális térbe helyeződése számunkra is megnehezítette az alkotást és szervezést, de az OFF-Biennále csapata továbbra is töretlenül fáradozik azon, hogy változatos és a jelen helyzetre is reflektáló, sokak számára elérhető programokat ajánljon a látogatók számára.

Csináld magad!

Amennyiben érdeklődik az OFF-Biennále programjai iránt, és saját diákjaival is kipróbálná azokat, jó helyen jár. A linkre kattintva hozzáférhet a különböző projektek leírásaihoz, s néhány segédanyaghoz, amelyek saját mediációs foglalkozása létrehozását támogatják. Ha van olyan iskolai csoportja, osztálya, amelyet szívesen elhozna valamelyik projekttérbe, vagy valamelyik művészeti projektet szeretné bevonni saját online oktatási tevékenységébe, vegye fel velünk a kapcsolatot. E-mail: offmediacio@gmail.com

PROGRAMOK

Mindenkinek Az OFF égisze alatt megvalósuló kortárs művészeti projektek sokszínűsége, a mindannyiunkat foglalkoztató kérdések kreatív megközelítési módjai alkalmat teremtenek arra, hogy különböző korcsoportoknak szóló, különböző diszciplínákat bevonó foglalkozásokat kínáljunk az érdeklődőknek – ezeknek formáját a járványhelyzethez igyekezzük alakítani. Iskoláknak (betelt) Az OFF-Biennále pedagógiai csapata alulról jövő, önszerveződő közösségként is törekszik a hivatalos oktatás világára reflektálni és kapcsolatot építeni az intézményekkel. Lehetőségeinkhez mérten szorgalmazzuk az iskolai csoportokkal közös munkát, s hiszünk a tartós együttműködések kedvező hatásában. Hosszú távon is fontosnak tartjuk, hogy a művészeti közeg szorosabb kapcsolatot építsen olyan pedagógusokkal, akik praxisukban mindinkább törekednek a vizuális eszköztár használatára, nyitottak az interdiszciplináris megközelítésre és hisznek a demokratikus tanulásszervezésben. A Levegőt! projektjei számos esetben a kortárs művészet formáján és helyzetteremtési képességén keresztül keltik életre a tankönyvi példákat, lehetőséget kínálva a reál és humán tantárgyak alaptantervi elemeinek megismerésére, vizsgálatára és elemzésére. Célunk az egyszeri foglalkozásokon túl olyan online segédanyagok kidolgozása, melyek a Biennálét követően is a pedagógusok rendelkezésére állhatnak, hosszú távon segítve és színesítve munkájukat. Közösségeknek Az OFF-Biennále hosszútávon fontosnak tartja, hogy kapcsolatot építsen olyan non-formális, iskolarendszeren kívüli tanuló-, és önképző közösségekkel, amelyek alapvetése az alulról szerveződő, nem hierarchikus, többnyire cselekedtető pedagógiai módszerekkel dolgozó tudásmegosztás, valamint olyan szerveződésekkel, amelyek a művészettel nevelést, illetve a 2021-es OFF-Biennálén megjelenő témák valamelyikét releváns módon képviseli. Célunk az idei programmal egy fenntartható szakmai párbeszéd és tudásátadás elindítása a különböző tanulóközösségek között.

CSAPAT

Koordináció: Forgách Péter, Hajdú Fanny, Lődi Virág Facilitátorok, pedagógusok: Bayer Árpád & Vattay Liliána (Open History), Cseh András & Makkai Dániel, Kádár Anna & Sóki Diána, Felelős Gasztrohős (Huzián Zsófi), Poór Dorottya, Tillmann Hanna & Pethő Anikó (Futrinka), UCCU (Roma Informális Oktatási Alapítvány), Varsányi Szirének (Ferenczy Dóra, Kállay Eszter, Szántó Rita, Szári Laura, Takács Diána, Tóth Eszter) Önkéntesek: Bartus Csilla, Teleki Emma, Csapó Juli, Garamvölgyi Virág, Hidas Bence, Horváth Anna, Kiss Patrícia, Márton Brigitta, Móró Zsófia, Török Tímea